Termes i condicions de venta

Termes i condicions de venta

Totes les compres que es realitzin a la nostra botiga online, estan subjectes a les condicions de compra que s’exposen en el present document.

Les vendes celebrades són vendes a distància regulades per la legislació espanyola vigent en la matèria. L’enviament de l’Ordre de compra expressa l’adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals, tal com s’indica a la casella “Accepto les Condicions Generals” en l’apartat de registre com a client.

La pàgina web de Tatiana Nadons és una botiga online que pertany a Josep Pelegrina De el Rio amb DNI 78149222Y i amb domicili a c. Sant Agustí, 12 – 25.280 Solsona

Procés de compra

Un cop enviada l’Ordre de compra final a través dels mitjans electrònics oferts per Tatiana Nadons es procedirà a l’enviament d’una confirmació de comanda a l’adreça de correu electrònic indicada pel client. La responsabilitat sobre la veracitat de les dades ofertes pel client son única i exclusivament d’ell mateix.

En el cas de pagament a través de targeta de crèdit es procedirà de forma immediata a la preparació i enviament de la comanda. Si es realitzés per transferència bancària es requerirà la confirmació de la recepció de l’import en el nostre compte bancari en el termini establert.

Des d’aquest moment i d’acord amb els terminis de lliurament establerts es procedirà a l’enviament i lliurament de la comanda. Tatiana Nadons declina tota responsabilitat pel que fa a causes fortuïtes o de força major que impossibilitin el lliurament del producte comprat, informant al client de l’anomalia i oferint solucions alternatives.

Mitjans de pagament

Els preus indicats a la pàgina de Tatiana Nadons inclouen sempre el 21% d’IVA i s’expressen en euros.

Es posa a disposició del client les següents formes de pagament per a la realització de les seves compres a la nostra botiga online:

Targeta de crèdit: El servei de pagament mitjançant targeta el proporciona directament un servidor segur de Banc Sabadell. Tatiana Nadons declina tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel client en ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit, donat que el tractament d’aquesta informació i dades no es troba exclusivament sota el nostre control.

Transferència: En aquest cas, un cop realitzada la transferència s’ha de notificar l’ingrés mitjançant un avís al nostre correu electrònic hola@tatiananadons.com. Un cop rebut l’import total es procedirà a la preparació i enviament de la comanda.

Terminis de lliurament

El nostre àmbit actual de venda és el de la Península i Balears.

Per Península i Balears i per a productes en estoc el termini de lliurament és de 48/72 hores hàbils. Entenem com a dies hàbils per al lliurament de dilluns a divendres migdia.

Per a comandes a la Península superiors a 80 € els ports són gratuïts. Per a comandes inferiors a 80 € el càrrec estàndard serà de 7.50 €. Per a comandes a les Illes Balears superiors a 120 € els ports són gratuïts. Per a comandes inferiors a 120 € el càrrec estàndard a Balears serà de 9.50€.

Devolucions i desistiment

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 15 dies naturals per a tornar-lo, a comptar des de la data d’entrega de la comanda segons resguard de lliurament. (Segons el Art.44 de la Llei 7/1996 de 15 de Gener d’Ordenació de Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002 de 19 de Desembre).

En el cas de voler realitzar un canvi (dins del termini indicat) el client l’haurà de gestionar via telefònica a través del número d’atenció a client 973481326, en aquest moment es tramitarà la devolució i es confirmarà el procés a seguir.
Per a això, el producte ha d’estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original també en perfecte estat, així com tota la documentació del producte. Es realitzarà el reintegrament al consumidor de l’import de la compra, és a dir, el preu del producte. Les despeses d’enviament de la devolució, aniran a càrrec del client, tal com s’especifica a continuació.

D’acord amb les excepcions al Dret de Desistiment regulades en el RDL 1/2007, no s’admetrà la devolució d’aquells productes que pertanyen al grup de cadires de cotxe (per raons de seguretat), productes que s’hagin manipulat o estiguin muntats, ni els productes configurats a mida (personalitzats) .

Només en el cas que es tingués la responsabilitat del canvi per causes de productes defectuosos o per error en la preparació de la comanda Tatiana Nadons es faria càrrec de les despeses de recollida i reposició.

Abans de procedir al reintegrament de l’import al comprador, l’empresa de missatgeria recollirà el producte i un cop arribi Tatiana Nadons verificarà que s’hagin complert totes les condicions prèviament comentades, llavors es realitzarà el reemborsament en el compte bancari que ens indicarà el client per escrit via correu electrònic a hola@tatiananadons.com en un termini màxim de 7-14 dies.

Les despeses de recollida procedents de l’empresa de missatgeria que recollirà el producte i el tornarà al magatzem aniran a càrrec del client, llevat que es tracti d’un error per part nostra o un defecte del producte.

Si es tracta d’un producte defectuós Tatiana Nadons es farà càrrec del transport de recollida i de la nova entrega del producte en un espai de 48 a 72 hores si estigués disponible en estoc. En cas de no estar en estoc es compromet a informar al client degudament del temps estimat de reposició. Només en el cas de no poder lliurar el producte en un temps inferior a 15 dies respecte a l’acordat prèviament Tatiana Nadons es compromet a la devolució de l’import.

Reparacions

En el cas d’avaria o necessitat de reparació de qualsevol producte adquirit a la nostra botiga online el client s’haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del apartat contacte del web, a l’adreça de correu electrònic hola@tatiananadons.com o via telefònica al nostre número 973481326, Immediatament se l’informarà del procés a seguir en cada cas segons les condicions de servei que es tinguin amb cada proveïdor i segons sigui l’article a reparar.

Garantia

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució de la venda, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini establert des que va tenir coneixement d’ella.

A més del recordatori de l’existència de la garantia legal de conformitat per als béns, l’existència i condicions dels serveis postvenda i les garanties comercials.

Tots els productes tenen 2 anys de garantia. Qualsevol reposició via utilització de la garantia ha d’estar revisada prèviament pel supervisor corresponent de cada proveïdor. En cada cas se certificarà que el defecte causant de l’avaria o mal funcionament prové expressament de defectes de fabricació o causes expressades en la garantia de cada producte. Serà cada proveïdor qui decidirà sobre el motiu del mal funcionament de cada producte i queda expressament fora del dret de reposició el mal ús, o el desgast per ús del producte. Finalment, assenyalar que alguns productes poden tenir períodes inferiors o superiors de garantia oferts pel proveïdor. Aquest període i característiques de garantia estaran degudament indicats en la documentació que acompanya cada producte. Tatiana Nadons no es responsabilitza de l’acceptació o no per part d’un proveïdor en la tramitació de qualsevol garantia.

Legislació i jurisdicció

Les condicions generals aquí exposades es regeixen per la llei vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes. Bàsicament per la llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis d’informació i comerç electrònic, llei de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre i Llei de Venda a Distància).
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de domicili de Solsona.